CARTA INFORMATIVA A LES FAMÍLIES

27. març 2020 | Categoria General, Informacions | 0 Comentaris »

CATALÀ

Estimades famílies,

Primer que res, esperem que estigueu passant de la millor manera possible aquests dies i, sobretot, que tothom a les vostres famílies estigueu bé de salut.

Us volem informar que dilluns es compliran els quinze dies des que es va decretar el primer confinament i serà quan acabi el termini de realització del primer dossier d’activitats. Per aquesta raó, a cada bloc de cada aula anirem penjant les respostes a les diferents propostes d’activitats perquè els vostres fills i fills puguin corregir (amb la vostra ajuda, si és necessari) aquesta primeres activitats.

A partir de dilluns, també us compartirem les noves propostes d’activitats que seran per realitzar entre el 30 de març i el 3 d’abril. Inclourem també activitats d’ampliació, que seran de realització voluntària. Recordem que totes aquestes activitats només poden ser de consolidació i reforç d’aquells continguts que ja s’han tractat a classe.

Si alguna família té problemes en l’accés a les activitats, només han de comunicar-ho al centre o a la tutora perquè puguem posar a la vostra disposició una via alternativa per fer-vos arribar aquestes activitats.

Al llarg dels propers dies, la tutora del vostre fills/a us telefonarà per parlar amb vosaltres i poder compartir dubtes, inquietuds i qualsevol aspecte que vulgueu comentar d’aquest procés que estem vivint.

En aquesta telefonada us demanarà un correu electrònic per poder establir una via de contacte més directa amb les tutories. També ens servirà per donar-vos d’alta (als que encara no ho tingueu fet) al GESTIB, que és l’aplicació informàtica de la Conselleria. Una vegada estigueu donats d’alta, us informarem de quina manera podeu accedir-hi per consultar els butlletins de notes de la 2a avaluació.

Recordar-vos que teniu i tindreu tota la informació als blocs de les aules, a la web (www.ccanmisses.com) i a la pàgina de facebook del centre (@escolacanmisses). També recordar-vos que us podem atendre per les vies habituals: de dilluns a divendres de 9 a 14h al telèfon de l’escola (971314376) i les 24 hores al nostre correu electrònic ceipcanmisses@educaib.eu

Només ens resta desitjar-vos que la salut us acompanyi a tots, i que aviat puguem tornar a la normalitat. I una forta forta abraçada per tots els nostres infants!

Atentament

El Claustre de docents del CEIP Can Misses

 

CASTELLÀ

 

Queridas familias,

En primer lugar, esperamos que estéis pasando de la mejor manera posible estos días y, sobre todo, que todos en vuestras familias estéis bien de salud.

Os queremos informar que el lunes se cumplirán los quince días desde que se decretó el primer confinamiento y será cuando termine el plazo de realización del primer dossier de actividades. Por esta razón, en cada blog de cada aula iremos colgando las respuestas a las diferentes propuestas de actividades para que sus hijos e hijos puedan corregirlos (con vuestra ayuda, si es necesario) estas primeras actividades.

A partir del lunes, también os compartiremos las nuevas propuestas de actividades que serán para realizar entre el 30 de marzo y el 3 de abril. Incluiremos también actividades de ampliación, que serán de realización voluntaria. Recordamos que todas estas actividades sólo pueden ser de consolidación y refuerzo de aquellos contenidos que ya se han tratado en clase.

Si alguna familia tiene problemas en el acceso a las actividades, sólo tienen que comunicarlo al centro o a la tutora para que podamos poner a vuestra disposición una vía alternativa para haceros llegar estas actividades.

En los próximos días, la tutora de su hijos/a os llamará para hablar con vosotros y poder compartir dudas, inquietudes y cualquier aspecto que deséeis comentar de este proceso que estamos viviendo.

En esta llamada os pedirán un correo electrónico para poder establecer una vía de contacto más directa con las tutorías. También nos servirá para daros de alta (a los que aún no lo tengáis hecho) en el GESTIB, que es la aplicación informática de la Conselleria. Una vez estéis dados de alta, se os informará de qué manera podéis acceder para consultar los boletines de notas de la 2ª evaluación.

Recordaros que tenéis y tendréis toda la información en los blogs de las aulas, en la web (www.ccanmisses.com) y en la página de facebook del centro (@escolacanmisses). También recordaros que podemos atenderos por las vías habituales: de lunes a viernes de 9 a 14h al teléfono de la escuela (971314376) y las 24 horas a nuestro correo electrónico ceipcanmisses@educaib.eu

Sólo nos queda desearos que la salud os acompañe a todos, y que pronto podamos volver a la normalidad. ¡Y un fuerte fuerte abrazo para todos nuestros niños y niñas!

Atentamente

El Claustro de docentes del CEIP Can Misses

Escriure comentari

HTML-Tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

RSS Comentaris | TrackBack URI© 2008 C.P. Can Misses | Avda. Corona s/n 07800 Eivissa | Tel. 971 31 43 76