Evolució de l’alumnat a 1r d’ESO

13. maig 2021 | Categoria General, Informacions | 0 Comentaris »
Estimades famílies,
compartim amb vosaltres les dades estadístiques de l’evolució del nostre alumnat a l’institut, segons els resultats de les avaluacions finals de 1r d’ESO. La mostra és dels darrers 4 cursos i al gràfic s’indica el percentatge d’alumnes que tenen totes les assignatures aprovades.
 
Queridas familias,
compartimos con vosotros los datos estadísticos de la evolución de nuestro alumnado en el instituto, según los resultados de las evaluaciones finales de 1º de ESO. La muestra es de los últimos 4 cursos y en el gráfico se indica el porcentaje de alumnos que tienen todas las asignaturas aprobadas.

Escriure comentari

HTML-Tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

RSS Comentaris | TrackBack URI© 2008 C.P. Can Misses | Avda. Corona s/n 07800 Eivissa | Tel. 971 31 43 76