VÍDEOS INFORMATIUS I REUNIONS VIRTUALS PER RESOLDRE DUBTES

7. setembre 2020 | Categoria General, Informacions | 0 Comentaris »
Estimades famílies,
aquí podeu veure el vídeo que hem realitzat per informar resumidament de les mesures organitzatives i de seguretat amb les que començarem el curs 20-21. El vídeo està en català i en castellà.
 
Una vegada hagin vist el vídeo, hi haurà dues reunions per resoldre dubtes. Ambdues reunions seran online, i demà publicarem els enllaços des dels quals podran connectar-se.
 
REUNIÓ INFANTIL, 1r, 2n: DIMECRES 9, a les 18h.
 
REUNIÓ 3r, 4t, 5è i 6è: DIJOUS 10, a les 18h.
 
Atentament,
La Direcció
________________________________________________
Estimadas familias,
aquí podéis ver el video que hemos realizado para informar resumidamente de las medidas organizativas y de seguridad con las que empezaremos el curso 20-21. El video está en catalán y en castellano.
 
Una vez hayan visto el video, habrá dos reuniones para resolver dudas. Ambas reuniones serán online, y mañana publicaremos los enlaces desde los cuales podrán conectarse.
 
REUNIÓN INFANTIL, 1.º, 2.º: MIÉRCOLES 9, a las 18h.
 
REUNIÓN 3.º, 4.º, 5.º y 6.º: JUEVES 10, a las 18h.
 
Atentamente,
La Dirección
https://youtu.be/BHKnbyxTY6A
https://youtu.be/1kDALGXj63M

Escriure comentari

HTML-Tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

RSS Comentaris | TrackBack URI© 2008 C.P. Can Misses | Avda. Corona s/n 07800 Eivissa | Tel. 971 31 43 76