Contacte dubtes COVID-19

18. setembre 2020 | Categoria General, Informacions | 0 Comentaris »
La Conselleria d’Educació ha posat a disposició de les famílies les següents vies de contacte per resoldre dubtes en relació a la COVID-19. Aquí us les deixam:
La Conselleria de Educación ha puesto a la disposición de las famílias las siguientes vías de contacto para resolver dudas en relación a la COVID-19. Aquí las tenéis:

Menjador escolar

17. setembre 2020 | Categoria General, Informacions | 0 Comentaris »
Estimades famílies,
 
recordau que si anau a fer ús del menjador, però encara no ho heu fet, el dia que comenceu heu de telefonar al centre per avisar-nos (971314376) abans de les 9.30h.
 
Gràcies per endavant.
————————————-
Queridas familias,
 
recordad que si vais a hacer uso del comedor, pero aún no lo habéis hecho, el día que empecéis tenéis que llamar al centro para avisarnos (971314376) antes de las 9.30h
 
Gracias de antemano.

Inici menjador escolar

11. setembre 2020 | Categoria General, Informacions | 0 Comentaris »

Estimades famílies,

el dilluns 14 començarà el servei de menjador escolar del nostre centre. Si no estan apuntats al servei, ho poden fer mitjançant el formulari que trobaran clicant aquí.

El dilluns també podran reservar plaça fins a les 9.30 hores al telèfon del centre 971314376.

Finalment, el preu del menjador serà de 6,69€ pels comensals fixes i de 7,36 € per a l’alumnat esporàdic.

També els adjuntam diferents fulls que han de dur emplenat i lliurar a la secretaria del centre o a la tutora de la classe mitjançant el seu fill. També la podran lliurar als monitors/es del menjador. Aquests fulls són els següents:

  • Full de domiciliació bancària.
  • Full d’autorització de dades.

Així mateix, els fem arribar el menú que se servirà aquest mes i la carta que l’empresa responsable ha realitzat per les famílies.

Cordialment,

La Direcció

——————————————————————

Queridas familias,

el lunes 14 empezará el servicio de comedor escolar de nuestro centro. Si no están apuntados al servicio, lo pueden hacer mediante el formulario que encontrarán clicando aquí.

El lunes también podrán reservar plaza hasta las 9.30 horas a través del teléfono del centro 971314376.

Finalmente, el precio del comedor será de 6,69€ para los comensales fijos y de 7,36 € para el alumnado esporádico.

También les adjuntamos diferentes hojas que tienen que traer rellenadas y entregadas en la secretaría del centro o a la tutor/a de la clase mediante su hijo. También la podrán entregar a los monitores/se del comedor. Estos documentos son los siguientes:

– Hoja de domiciliación bancaria.

– Hoja de autorización de datos.

Así mismo, les hacemos llegar el menú que se servirá este mes y la carta que la empresa responsable ha realizado para las familias.

Cordialmente,

La Dirección

 

AUTORIZACIO RECOGIDA ALUMNES

CARTA FAMILIES CEIP CAN MISSES

INSCRIPCIO Y DOMICILIACIO

MENU SETEMBRE CATALA ECO IBZ

Substitucions inici de curs

10. setembre 2020 | Categoria General, Informacions | 0 Comentaris »
Estimades famílies,
 
per diverses causes, tenim una sèrie de docents que seran baixa com a mínim aquest trimestre. Ahir ens varen arribar les persones que seran les substitutes, i així quedaran distribuïdes:
 
2n A – Patricia Pinar (substituta de Neus Tur)
3r A – Ines Ribas (substituta de Marga Cardona)
4t B – Oscar Tijeras (substitut Fina García)
6è B – Luis Hormigo (substitut Veronica Perez)
Anglès – Silvia Prats (substituta Ana Capitan)
 
Atentament,
 
La Direcció

Enllaç reunió 4t, 5è i 6è

9. setembre 2020 | Categoria General, Informacions | 0 Comentaris »
Estimades famílies,
aquest enllaç us servirà per connectar-vos a la reunió de demà de 3r, 4t, 5è i 6è. La reunió és per resoldre dubtes. Les preguntes que vulguin realitzar les han de fer pel xat de l’aplicació, que podran trobar a la part dreta de dalt de la pantalla (una bafarada amb tres línies). Han d’indicar el seu nom i la pregunta que volen fer. Recordin que primer han d’haver visualitzat el vídeo explicatiu d’inici de curs que els hem compartit.
Salutacions.
La Direcció.
_____
Queridas familias,
este enlace os servirá para conectaros a la reunión de mañana de 3º, 4º, 5º y 6º. La reunión es para resolver dudas. Las preguntas que quieran realizar las tienen que hacer por el chat de la aplicación, que pueden encontrar en la parte derecha de arriba de la pantalla de la aplicación (un bocadillo con tres línias). Tienen que indicar su nombre y la pregunta que quieren hacer. Recuerden que primero tienen que haber visualizado el video explicativo de inicio de curso que les hemos compartido.
Saludos.
La Dirección.

Reunió online infantil, 1r i 2n

9. setembre 2020 | Categoria General, Informacions | 0 Comentaris »

Estimades famílies,
aquest enllaç us servirà per connectar-vos a la reunió de demà d’infantil, 1r i 2n curs, a les 18h. La reunió és per resoldre dubtes. Les preguntes que vulguin realitzar les han de fer pel xat de l’aplicació, que poden trobar com veuen a la imatge que hi ha a continuació a la part esquerra inferior de la pantalla. Han d’indicar el seu nom i la pregunta que volen fer. Recordin que primer han d’haver visualitzat el vídeo explicatiu d’inici de curs que els hem compartit.
Salutacions.
La Direcció.
_____

Queridas familias,
este enlace os servirá para conectaros a la reunión de mañana de infantil, 1.º y 2.º curso, a las 18h. La reunión es para resolver dudas. Las preguntas que quieran realizar las tienen que hacer por el chat de la aplicación, que pueden encontrar, como ven a la imagen que hay a continuación, en la parte izquierda inferior de la pantalla. Tienen que indicar su nombre y la pregunta que quieren hacer. Recuerden que primero tienen que haber visualizado el video explicativo de inicio de curso que les hemos compartido.
Saludos.
La Dirección.

https://meet.jit.si/Reuni%C3%B3infantilprimersegon

VÍDEOS INFORMATIUS I REUNIONS VIRTUALS PER RESOLDRE DUBTES

7. setembre 2020 | Categoria General, Informacions | 0 Comentaris »
Estimades famílies,
aquí podeu veure el vídeo que hem realitzat per informar resumidament de les mesures organitzatives i de seguretat amb les que començarem el curs 20-21. El vídeo està en català i en castellà.
 
Una vegada hagin vist el vídeo, hi haurà dues reunions per resoldre dubtes. Ambdues reunions seran online, i demà publicarem els enllaços des dels quals podran connectar-se.
 
REUNIÓ INFANTIL, 1r, 2n: DIMECRES 9, a les 18h.
 
REUNIÓ 3r, 4t, 5è i 6è: DIJOUS 10, a les 18h.
 
Atentament,
La Direcció
________________________________________________
Estimadas familias,
aquí podéis ver el video que hemos realizado para informar resumidamente de las medidas organizativas y de seguridad con las que empezaremos el curso 20-21. El video está en catalán y en castellano.
 
Una vez hayan visto el video, habrá dos reuniones para resolver dudas. Ambas reuniones serán online, y mañana publicaremos los enlaces desde los cuales podrán conectarse.
 
REUNIÓN INFANTIL, 1.º, 2.º: MIÉRCOLES 9, a las 18h.
 
REUNIÓN 3.º, 4.º, 5.º y 6.º: JUEVES 10, a las 18h.
 
Atentamente,
La Dirección
https://youtu.be/BHKnbyxTY6A
https://youtu.be/1kDALGXj63M

Criteris per la creació dels grups nous

7. setembre 2020 | Categoria General, Informacions | 0 Comentaris »
Estimades famílies,
 
després de consultar-vos als vostres grups, de consultar l’AMIPA i també els membres del Consell Escolar representants de les famílies, l’opció que heu triat per unanimitat per crear els nous grups ha estat la de criteris pedagògics per l’equip docent del grup.
 
Ara, ens disposem a elaborar aquests nous grups. Us recordam que els criteris pedagògics són:
 
– Els grups hauran de ser heterogenis a nivell curricular.
– Mantendrem mantenir grups cooperatius també heterogenis, per facilitar la tornada al grup original en cas de tornar a l’escenari A i facilitar la continuïtat del procés d’ensenyament-aprenentatge. Això implica un equilibri entre l’alumnat que està capacitat per ajudar i l’alumnat que necessita rebre ajuda, tal com marca la metodologia de la Concreció Curricular pel que es refereix a Aprenentatge Cooperatiu.
– Valorar quina és l’afinitat entre els infants. També es tindrà en compte problemes de convivència i conductuals.
– Es tindrà en compte aquell alumnat que tingui un major necessitat d’individualització de l’aprenentatge, pel que fa als nous grups amb ràtios reduïdes. Així mateix, s’haurà de tenir en compte les necessitats de l’alumnat NESE.
– Es valorarà l’adaptabilitat de l’infant al canvi.
– Es buscarà un equilibri entre els infants amb dificultats d’aprenentatge als grups.
– La composició del grup tindrà el criteri general d’una paritat quant a gènere dels infants.
 
Salutacions,
La Direcció
________________________________________________________
 
Queridas familias,
 
tras consultaros en vuestros grupos, consultar la AMIPA y también los miembros del Consejo Escolar representantes de las familias, la opción que habéis elegido por unanimidad ara crear los nuevos grupos ha sido la de criterios pedagógicos por el equipo docente del grupo.
 
Ahora, nos disposemos a elaborar estos nuevos grupos. Os recordamos que los criterios pedagógicos son:
 
– Los grupos tendrán que ser heterogéneos a nivel curricular.
– Mantener grupos cooperativos también heterogéneos, para facilitar la vuelta al grupo original en caso de retornar al escenario A y facilitar la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto implica un equilibrio entre el alumnado que está capacitado para ayudar y el alumnado que necesita recibir ayuda, tal como marca la metodología de la Concreción Curricular por lo que se refiere a Aprendizaje Cooperativo.
– Valorar cuál es la afinidad entre los niños. También se tendrá en cuenta problemas de convivencia y conductuales.
– Se tendrá en cuenta aquel alumnado que tenga un mayor necesidad de individualización del aprendizaje, en cuanto a los nuevos grupos con ratios más reducidas. Así mismo, se tendrá en cuenta las necesidades del alumnado NESE.
– Se valorará la adaptabilidad del niño al cambio.
– Se buscará un equilibrio entre los niños con dificultades de aprendizaje en los grupos.
– La composición del grupo tendrá el criterio general de una paridad en cuanto a género de los niños.
 
Atentamente,
La Dirección

Inscripció Escola Matinera

5. setembre 2020 | Categoria General, Informacions | 0 Comentaris »
Estimades famílies,
per tal de facilitar la inscripció a l’Escola Matinera, i també per evitar desplaçaments al centre, en aquest enllaç trobareu el formulari per realizar la inscipció online per aquest servei.
Atentament,
La Direcció
Queridas familias,
para facilitar la inscripción en la “Escola Matinera”, y también para evitar desplazamientos al centro, en este enlace encontraréis el formulario para realizar la inscripción online para este servicio.
Atentamente,
La Dirección

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefjaw5Nkh3ImHG_IzhHRg9NLsR1nInEKSfNcxPztyOLaTOjQ/viewform?usp=sf_link

Inscripció menjador escolar

4. setembre 2020 | Categoria General, Informacions | 0 Comentaris »
Estimades famílies,
per aquest curs hi ha hagut un canvi en la concessió del menjador escolar con el concurs públic que ha realitzat la Conselleria d’Educació, i la nova empresa que s’encarregarà del servei és Newrest Group Holding.
Per tal de fer una previsió de l’alumnat que farà ús del servei, us pregam que empleneu el següent formulari. Només ho heu de fer si teniu pensat deixar el vostre fill/a al menjador.
Atentament,
La Direcció
Queridas familias,
para este curso ha habido un cambio en la concesión del comedor escolar con el concurso público que ha realizado la Consellería de Educación, y la nueva empresa que se encargará del servicio es Newrest Group Holding.
Para hacer una previsión del alumnado que hará uso del servicio, os rogamos que rellenáis el siguiente formulario. Solo lo tenéis que hacer si tenéis pensado dejar a vuestro hijo/a en el comedor.
Atentamente,
La Dirección


© 2008 C.P. Can Misses | Avda. Corona s/n 07800 Eivissa | Tel. 971 31 43 76