ENTRADES I SORTIDES DE L’ALUMNAT

28. agost 2020 | Categoria General, Informacions | 0 Comentaris »
Estimades famílies,
 
com els vàrem dir, de forma pausada i esperam que clara, els anirem informant de totes aquelles modificacions importants que hem realitzat a causa de la COVID-19.
 
Volem insistir en el fet que abans de començar el curs tindran tota la informació, que es faran reunions online, i que es proporcionarà tota mena de recursos perquè coneguin quins són aquests canvis que ens hem vist obligats a fer.
 
Avui publicam el plànol per les entrades i sortides dels alumnes al centre. Les portes del centre s’obriran a les 8.45 h per l’entrada a l’escola, i es tornaran a obrir a les 13.45 h per fer-los el lliurament dels infants. Els recordam que en aquests moments no podran accedir al recinte del centre. Per aquesta raó, deixaran els infants a les corresponents portes i els seus fills/es aniran a les fileres del seu curs.
 
Els primers dies de classe ensenyarem els infants on han de fer les fileres i en tot moment estarem orientant, supervisant i acompanyant l’alumnat a les entrades i sortides.
 
A infantil, sempre hi haurà docents que faran la benvinguda a la porta corresponent del centre. A la sortida, els durem fins la porta del centre i establirem un protocol per la recollida que explicarem en una post independent en uns dies.
 
Per recollir-los, les famílies esperaran a l’exterior del centre i els docents aniran lliurant els alumnes així com vagin demanant-ho els familiars. Per aquesta raó, els pregam que no s’amunteguin a les portes, guardin la distància de seguretat i portin les mascaretes.
 
Seguirem informant sobre altres mesures en els dies vinents.
 
Salutacions.
 
La Direcció
——————————————————
 
Estimadas familias,
 
como les dijimos, de forma pausada y esperamos que clara, les iremos informando de todas aquellas modificaciones importantes que hemos realizado a causa de la COVID-19.
 
Queremos insistir en el hecho que antes de empezar el curso tendrán toda la información, que se harán reuniones online, y que se proporcionará todo tipo de recursos para que conozcan cuáles son estos cambios que nos hemos visto obligados a hacer.
 
Hoy publicamos el plano de las entradas y salidas de los alumnos en el centro. Las puertas del centro se abrirán a las 8.45 h para la entrada en la escuela, y se volverán a abrir a las 13.45 h para hacerle entrega de los niños/as. Les recordamos que en estos momentos no podrán acceder al recinto del centro. Por esta razón, dejarán los niños en las correspondientes puertas y sus hijos/se irán a las filas de su curso.
 
Los primeros días de clase enseñaremos a los niños/as donde tienen que hacer las filas y en todo momento estaremos orientando, supervisando y acompañando al alumnado en las entradas y salidas.
 
En infantil, siempre habrá docentes que harán la bienvenida en la puerta correspondiente del centro. En la salida, los llevaremos hasta la puerta del centro y estableceremos un protocolo por la recogida que explicaremos en una post independiente dentro de unos días.
 
Para recogerlos, las familias esperarán en el exterior del centro y los docentes irán entregando los alumnos así como vayan pidiéndolo los familiares. Por esta razón, les rogamos que no se agolpen en las puertas, guarden la distancia de seguridad y lleven las mascarillas.
 
Seguiremos informando sobre otras medidas en los días próximos.
 
Saludos.
 
La Dirección

DIES DE COMENÇAMENT DE CURS

26. agost 2020 | Categoria General, Informacions | 2 Comentaris »
Estimades famílies,
per tal que es puguin organitzar en la seua vida familiar, tot seguint les instruccions de la Conselleria d’Educació que indica la incorporació progressiva siga d’un màxim de 150 alumnes cada dia, aquest serà el dia que comença cadascun dels cursos.
Queridas familias,
para que se puedan organizar en su vida familiar, y siguiendo las instrucciones de la Consellería de Educación que indica la incorporación progresiva sea de un máximo de 150 alumnos cada día, este será el día que empieza cada uno de los cursos:

INFORMACIONS INICI DE CURS 20-21

26. agost 2020 | Categoria General, Informacions | 0 Comentaris »
Estimades famílies,
a partir d’avui i en els dies vinents anirem penjant aquí i en la plana web del centre (cpcanmisses.com) diferents informacions relatives a l’inici de les classes del curs 20-21. Seran circulars, tríptics, vídeos i plànols per intentar clarificar totes les novetats organitzatives derivades de la pandèmia de COVID-19.
També poden consultar el nostre Pla de Contingència mitjançant el seu usuari del GESTIB.
Qualsevol dubte que els hagi sortit, el podran plantejar de diferents maneres al centre:
– A les reunions online que farem abans del començament de curs i que seran convocades al seu moment.
– Via correu electrònic o via telefònica.
Recordin que només podran accedir al centre amb cita.
Cordialment,
La Direcció
—————————————
Queridas familias,
a partir de hoy y en los días próximos iremos informando aquí y en la página web del centro (cpcanmisses.com) diferentes informaciones relativas al inicio de las clases del curso 20-21. Serán circulares, trípticos, videos y planos para intentar clarificar todas las novedades organizativas derivadas de la pandemia de COVID-19.
También pueden consultar nuestro Plan de Contingencia mediante su usuario del GESTIB.
Cualquier duda que les surja, la podrán plantear de diferentes maneras en el centro:
– En las reuniones online que haremos antes del comienzo de curso y que serán convocadas en su momento.
– Vía correo electrónico o vía telefónica.
Recuerden que solo podrán acceder en el centro con cita.
Cordialmente,
La Dirección


© 2008 C.P. Can Misses | Avda. Corona s/n 07800 Eivissa | Tel. 971 31 43 76