Aprovació del nou Projecte Lingüístic

24. octubre 2014 | Categoria General | 0 Comentaris »

Estimades famílies,

després de l’anul·lació del decret del Tractament Integrat de Llengües (TIL) per part del Tribunal Superior de Justícia, el centre ha fet una sèrie d’actuacions per aconseguir un Projecte Lingüístic que contempli la realitat del context i de l’alumnat de l’escola. Per aquesta raó, hem fet un anàlisi dels percentatges de les diferents llengües familiars que hi ha al centre, de la procedència del nostre alumnat i de les característiques del mateix. Per altra banda, hem analitzat les avaluacions internes del centre, les proves d’avaluació i diagnòstic externes (IAQSE) que cada curs es realitzen al 4t curs, així com de les diferents reunions de coordinació amb els instituts de referència.

Amb tot aquesta reflexió, hem redactat un Projecte Lingüístic amb la intenció de què el nostre alumnat assoleixi la màxima competència en les tres llengües que estan presents al col·legi.

Aquest document va ser aprovat per unanimitat al claustre de professorat celebrat el passat dijous dia 23 d’octubre. Malgrat que l’actual llei educativa estatal (LOMCE) ha anul·lat les competències dels Conselles Escolars, on estan representats tots els membres de la comunitat educativa (entre ells, les famílies i l’AMIPA), creeim convenient que aquest projecte pugui ser analitzat pel Consell Escolar per comprovar si hi ha elements de millora. Això es farà al proper Consell Escolar.

Si volen consultar el document, ho podeu fer clicant aquí.

Cordialment,

La Direcció© 2008 C.P. Can Misses | Avda. Corona s/n 07800 Eivissa | Tel. 971 31 43 76