Substitucions inici de curs

10. setembre 2020 | Categoria General, Informacions | 0 Comentaris »
Estimades famílies,
 
per diverses causes, tenim una sèrie de docents que seran baixa com a mínim aquest trimestre. Ahir ens varen arribar les persones que seran les substitutes, i així quedaran distribuïdes:
 
2n A – Patricia Pinar (substituta de Neus Tur)
3r A – Ines Ribas (substituta de Marga Cardona)
4t B – Oscar Tijeras (substitut Fina García)
6è B – Luis Hormigo (substitut Veronica Perez)
Anglès – Silvia Prats (substituta Ana Capitan)
 
Atentament,
 
La Direcció

Enllaç reunió 4t, 5è i 6è

9. setembre 2020 | Categoria General, Informacions | 0 Comentaris »
Estimades famílies,
aquest enllaç us servirà per connectar-vos a la reunió de demà de 3r, 4t, 5è i 6è. La reunió és per resoldre dubtes. Les preguntes que vulguin realitzar les han de fer pel xat de l’aplicació, que podran trobar a la part dreta de dalt de la pantalla (una bafarada amb tres línies). Han d’indicar el seu nom i la pregunta que volen fer. Recordin que primer han d’haver visualitzat el vídeo explicatiu d’inici de curs que els hem compartit.
Salutacions.
La Direcció.
_____
Queridas familias,
este enlace os servirá para conectaros a la reunión de mañana de 3º, 4º, 5º y 6º. La reunión es para resolver dudas. Las preguntas que quieran realizar las tienen que hacer por el chat de la aplicación, que pueden encontrar en la parte derecha de arriba de la pantalla de la aplicación (un bocadillo con tres línias). Tienen que indicar su nombre y la pregunta que quieren hacer. Recuerden que primero tienen que haber visualizado el video explicativo de inicio de curso que les hemos compartido.
Saludos.
La Dirección.

Reunió online infantil, 1r i 2n

9. setembre 2020 | Categoria General, Informacions | 0 Comentaris »

Estimades famílies,
aquest enllaç us servirà per connectar-vos a la reunió de demà d’infantil, 1r i 2n curs, a les 18h. La reunió és per resoldre dubtes. Les preguntes que vulguin realitzar les han de fer pel xat de l’aplicació, que poden trobar com veuen a la imatge que hi ha a continuació a la part esquerra inferior de la pantalla. Han d’indicar el seu nom i la pregunta que volen fer. Recordin que primer han d’haver visualitzat el vídeo explicatiu d’inici de curs que els hem compartit.
Salutacions.
La Direcció.
_____

Queridas familias,
este enlace os servirá para conectaros a la reunión de mañana de infantil, 1.º y 2.º curso, a las 18h. La reunión es para resolver dudas. Las preguntas que quieran realizar las tienen que hacer por el chat de la aplicación, que pueden encontrar, como ven a la imagen que hay a continuación, en la parte izquierda inferior de la pantalla. Tienen que indicar su nombre y la pregunta que quieren hacer. Recuerden que primero tienen que haber visualizado el video explicativo de inicio de curso que les hemos compartido.
Saludos.
La Dirección.

https://meet.jit.si/Reuni%C3%B3infantilprimersegon

VÍDEOS INFORMATIUS I REUNIONS VIRTUALS PER RESOLDRE DUBTES

7. setembre 2020 | Categoria General, Informacions | 0 Comentaris »
Estimades famílies,
aquí podeu veure el vídeo que hem realitzat per informar resumidament de les mesures organitzatives i de seguretat amb les que començarem el curs 20-21. El vídeo està en català i en castellà.
 
Una vegada hagin vist el vídeo, hi haurà dues reunions per resoldre dubtes. Ambdues reunions seran online, i demà publicarem els enllaços des dels quals podran connectar-se.
 
REUNIÓ INFANTIL, 1r, 2n: DIMECRES 9, a les 18h.
 
REUNIÓ 3r, 4t, 5è i 6è: DIJOUS 10, a les 18h.
 
Atentament,
La Direcció
________________________________________________
Estimadas familias,
aquí podéis ver el video que hemos realizado para informar resumidamente de las medidas organizativas y de seguridad con las que empezaremos el curso 20-21. El video está en catalán y en castellano.
 
Una vez hayan visto el video, habrá dos reuniones para resolver dudas. Ambas reuniones serán online, y mañana publicaremos los enlaces desde los cuales podrán conectarse.
 
REUNIÓN INFANTIL, 1.º, 2.º: MIÉRCOLES 9, a las 18h.
 
REUNIÓN 3.º, 4.º, 5.º y 6.º: JUEVES 10, a las 18h.
 
Atentamente,
La Dirección
https://youtu.be/BHKnbyxTY6A
https://youtu.be/1kDALGXj63M

Criteris per la creació dels grups nous

7. setembre 2020 | Categoria General, Informacions | 0 Comentaris »
Estimades famílies,
 
després de consultar-vos als vostres grups, de consultar l’AMIPA i també els membres del Consell Escolar representants de les famílies, l’opció que heu triat per unanimitat per crear els nous grups ha estat la de criteris pedagògics per l’equip docent del grup.
 
Ara, ens disposem a elaborar aquests nous grups. Us recordam que els criteris pedagògics són:
 
– Els grups hauran de ser heterogenis a nivell curricular.
– Mantendrem mantenir grups cooperatius també heterogenis, per facilitar la tornada al grup original en cas de tornar a l’escenari A i facilitar la continuïtat del procés d’ensenyament-aprenentatge. Això implica un equilibri entre l’alumnat que està capacitat per ajudar i l’alumnat que necessita rebre ajuda, tal com marca la metodologia de la Concreció Curricular pel que es refereix a Aprenentatge Cooperatiu.
– Valorar quina és l’afinitat entre els infants. També es tindrà en compte problemes de convivència i conductuals.
– Es tindrà en compte aquell alumnat que tingui un major necessitat d’individualització de l’aprenentatge, pel que fa als nous grups amb ràtios reduïdes. Així mateix, s’haurà de tenir en compte les necessitats de l’alumnat NESE.
– Es valorarà l’adaptabilitat de l’infant al canvi.
– Es buscarà un equilibri entre els infants amb dificultats d’aprenentatge als grups.
– La composició del grup tindrà el criteri general d’una paritat quant a gènere dels infants.
 
Salutacions,
La Direcció
________________________________________________________
 
Queridas familias,
 
tras consultaros en vuestros grupos, consultar la AMIPA y también los miembros del Consejo Escolar representantes de las familias, la opción que habéis elegido por unanimidad ara crear los nuevos grupos ha sido la de criterios pedagógicos por el equipo docente del grupo.
 
Ahora, nos disposemos a elaborar estos nuevos grupos. Os recordamos que los criterios pedagógicos son:
 
– Los grupos tendrán que ser heterogéneos a nivel curricular.
– Mantener grupos cooperativos también heterogéneos, para facilitar la vuelta al grupo original en caso de retornar al escenario A y facilitar la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto implica un equilibrio entre el alumnado que está capacitado para ayudar y el alumnado que necesita recibir ayuda, tal como marca la metodología de la Concreción Curricular por lo que se refiere a Aprendizaje Cooperativo.
– Valorar cuál es la afinidad entre los niños. También se tendrá en cuenta problemas de convivencia y conductuales.
– Se tendrá en cuenta aquel alumnado que tenga un mayor necesidad de individualización del aprendizaje, en cuanto a los nuevos grupos con ratios más reducidas. Así mismo, se tendrá en cuenta las necesidades del alumnado NESE.
– Se valorará la adaptabilidad del niño al cambio.
– Se buscará un equilibrio entre los niños con dificultades de aprendizaje en los grupos.
– La composición del grupo tendrá el criterio general de una paridad en cuanto a género de los niños.
 
Atentamente,
La Dirección

Inscripció Escola Matinera

5. setembre 2020 | Categoria General, Informacions | 0 Comentaris »
Estimades famílies,
per tal de facilitar la inscripció a l’Escola Matinera, i també per evitar desplaçaments al centre, en aquest enllaç trobareu el formulari per realizar la inscipció online per aquest servei.
Atentament,
La Direcció
Queridas familias,
para facilitar la inscripción en la “Escola Matinera”, y también para evitar desplazamientos al centro, en este enlace encontraréis el formulario para realizar la inscripción online para este servicio.
Atentamente,
La Dirección

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefjaw5Nkh3ImHG_IzhHRg9NLsR1nInEKSfNcxPztyOLaTOjQ/viewform?usp=sf_link

Inscripció menjador escolar

4. setembre 2020 | Categoria General, Informacions | 0 Comentaris »
Estimades famílies,
per aquest curs hi ha hagut un canvi en la concessió del menjador escolar con el concurs públic que ha realitzat la Conselleria d’Educació, i la nova empresa que s’encarregarà del servei és Newrest Group Holding.
Per tal de fer una previsió de l’alumnat que farà ús del servei, us pregam que empleneu el següent formulari. Només ho heu de fer si teniu pensat deixar el vostre fill/a al menjador.
Atentament,
La Direcció
Queridas familias,
para este curso ha habido un cambio en la concesión del comedor escolar con el concurso público que ha realizado la Consellería de Educación, y la nueva empresa que se encargará del servicio es Newrest Group Holding.
Para hacer una previsión del alumnado que hará uso del servicio, os rogamos que rellenáis el siguiente formulario. Solo lo tenéis que hacer si tenéis pensado dejar a vuestro hijo/a en el comedor.
Atentamente,
La Dirección

Grups i tutories curs 20-21

1. setembre 2020 | Categoria General, Informacions | 0 Comentaris »
Hola a tothom!
Us compartim la distribució de les aules amb l’escenari B, i diferents informacions relacionades, com les tutores de cada grup o com constituirem els nous grups que ens veiem obligats a forma per la reducció de ràtios per classe a 20 alumnes.
Salutacions!
La Direcció
¡Hola a todo y todas!
Os compartimos la distribución de las aulas con el escenario B, y diferentes informaciones relacionadas, como las tutoras de cada grupo o como constituiremos los nuevos grupos que nos vemos obligados a forma por la reducción de ratios por clase a 20 alumnos.
¡Saludos!
La Dirección

ENTRADES I SORTIDES DE L’ALUMNAT

28. agost 2020 | Categoria General, Informacions | 0 Comentaris »
Estimades famílies,
 
com els vàrem dir, de forma pausada i esperam que clara, els anirem informant de totes aquelles modificacions importants que hem realitzat a causa de la COVID-19.
 
Volem insistir en el fet que abans de començar el curs tindran tota la informació, que es faran reunions online, i que es proporcionarà tota mena de recursos perquè coneguin quins són aquests canvis que ens hem vist obligats a fer.
 
Avui publicam el plànol per les entrades i sortides dels alumnes al centre. Les portes del centre s’obriran a les 8.45 h per l’entrada a l’escola, i es tornaran a obrir a les 13.45 h per fer-los el lliurament dels infants. Els recordam que en aquests moments no podran accedir al recinte del centre. Per aquesta raó, deixaran els infants a les corresponents portes i els seus fills/es aniran a les fileres del seu curs.
 
Els primers dies de classe ensenyarem els infants on han de fer les fileres i en tot moment estarem orientant, supervisant i acompanyant l’alumnat a les entrades i sortides.
 
A infantil, sempre hi haurà docents que faran la benvinguda a la porta corresponent del centre. A la sortida, els durem fins la porta del centre i establirem un protocol per la recollida que explicarem en una post independent en uns dies.
 
Per recollir-los, les famílies esperaran a l’exterior del centre i els docents aniran lliurant els alumnes així com vagin demanant-ho els familiars. Per aquesta raó, els pregam que no s’amunteguin a les portes, guardin la distància de seguretat i portin les mascaretes.
 
Seguirem informant sobre altres mesures en els dies vinents.
 
Salutacions.
 
La Direcció
——————————————————
 
Estimadas familias,
 
como les dijimos, de forma pausada y esperamos que clara, les iremos informando de todas aquellas modificaciones importantes que hemos realizado a causa de la COVID-19.
 
Queremos insistir en el hecho que antes de empezar el curso tendrán toda la información, que se harán reuniones online, y que se proporcionará todo tipo de recursos para que conozcan cuáles son estos cambios que nos hemos visto obligados a hacer.
 
Hoy publicamos el plano de las entradas y salidas de los alumnos en el centro. Las puertas del centro se abrirán a las 8.45 h para la entrada en la escuela, y se volverán a abrir a las 13.45 h para hacerle entrega de los niños/as. Les recordamos que en estos momentos no podrán acceder al recinto del centro. Por esta razón, dejarán los niños en las correspondientes puertas y sus hijos/se irán a las filas de su curso.
 
Los primeros días de clase enseñaremos a los niños/as donde tienen que hacer las filas y en todo momento estaremos orientando, supervisando y acompañando al alumnado en las entradas y salidas.
 
En infantil, siempre habrá docentes que harán la bienvenida en la puerta correspondiente del centro. En la salida, los llevaremos hasta la puerta del centro y estableceremos un protocolo por la recogida que explicaremos en una post independiente dentro de unos días.
 
Para recogerlos, las familias esperarán en el exterior del centro y los docentes irán entregando los alumnos así como vayan pidiéndolo los familiares. Por esta razón, les rogamos que no se agolpen en las puertas, guarden la distancia de seguridad y lleven las mascarillas.
 
Seguiremos informando sobre otras medidas en los días próximos.
 
Saludos.
 
La Dirección

DIES DE COMENÇAMENT DE CURS

26. agost 2020 | Categoria General, Informacions | 2 Comentaris »
Estimades famílies,
per tal que es puguin organitzar en la seua vida familiar, tot seguint les instruccions de la Conselleria d’Educació que indica la incorporació progressiva siga d’un màxim de 150 alumnes cada dia, aquest serà el dia que comença cadascun dels cursos.
Queridas familias,
para que se puedan organizar en su vida familiar, y siguiendo las instrucciones de la Consellería de Educación que indica la incorporación progresiva sea de un máximo de 150 alumnos cada día, este será el día que empieza cada uno de los cursos:


© 2008 C.P. Can Misses | Avda. Corona s/n 07800 Eivissa | Tel. 971 31 43 76